Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο 2012

Στις 9 Νοεμβρίου 2012 το STATUS EDUCATION CENTRE σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μαθηματικών Μ.Μιχαηλίδη διοργανώσε στο ΚΑΝΙΚΑ ΠΑΝΘΕΟΝ στην Λεμεσό «Ανοικτό » Σεμινάριο με θέμα «Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο»