21η Εκπαιδευτική Έκθεση

Στις 21-23 Φεβρουαρίου του 2014 το STATUS EDUCATION CENTRE έλαβε μέρος στην 21η Εκπαιδευτική Έκθεση.