20η Εκπαιδευτική Έκθεση

Στις 1-3 Μαρτίου του 2013 το STATUS EDUCATION CENTRE έλαβε μέρος στην 20η Εκπαιδευτική Έκθεση.