Καθοδήγηση

Η έννοια καθοδήγηση που προσφέρουμε στο μελλοντικο φοιτητή είναι πολύπλευρη. Καταρχήν τον βοηθάμε με τις συμβουλές μας ούτως ώστε να καταλήξει στον κλάδο που θα ακολουθήσει.

Αυτό γίνεται συζητώντας τις επιλογές του στα θέματα που τον ενδιαφέρουν, την ευκολία και τα κριτήρια εισδοχής σε κάθε κλάδο ανάλογα με τα προσόντα κάθε φοιτητή και φυσικά την πιθανότητα αξιοποίησης του μελλοντικού του πτυχίου με βάση τα σημερινά δεδομένα.

Στην συνέχεια τον καθοδηγούμε και και του παρέχουμε πληροφορίες για διάφορα πανεπιστήμια μέχρι να καταλήξει σ'αυτά που τον ενδιαφέρουν.

Επιπλέον συμπληρώνουμε και αποστέλνουμε τις αιτήσεις του κι ανάλογα με την απάντηση του κάθε πανεπιστημίου αλλά και με τις προτιμήσεις του μελλοντικού φοιτητή φροντίζουμε όλες τις διαδικασίες για αποδοχή της θέσης και για την εισδοχή του στο πανεπιστήμιο της τελικής του επιλογής.