Αιτήσεις Υποτροφιών

Το κέντρο μας προσφέρει στους μαθητές του την ευκαιρία διεκδίκησης υποτροφιών. Ανάλογα με τις επιλογές του κάθε φοιτητή εξετάζει τις ευκαιρίες υποτροφιών που πιθανόν να έχει τόσο όσον αφορά κρατικές υποτροφίες όσο και υποτροφίες που προσφέρονται από κάποια συγκεκριμένα πανεπιστήμια καθώς επίσης και από διάφορους οργανισμούς.

Στην συνέχεια εάν ο φοιτητής πληρεί τα κριτήρια, προχωράει στν διαδικασία συμπλήρωσης των αιτήσεων και αναλαμβάνει όλη την διαδικασία διεκδίκησης των υποτροφιών.