Αιτήσεις Δανειοδότησης

Το κέντρο μας, βοηθά στην ορθή συμπλήρωση αιτήσεων δανειοδότησης και ενημερώνει λεπομερώς τους ενδιαφερόμενους για το δάνειο που προσφέρει το Student Loans Company.

Τους παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την διαδικασία συμπλήρωσης των αιτήσεων, τα χρήματα που δικαιούνται καθώς επίσης και για τον τρόπο και τον χρόνο αποπληρωμής του δανείου.