Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο 2012

Στις 9 Νοεμβρίου 2012 το STATUS EDUCATION CENTRE σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μαθηματικών Μ.Μιχαηλίδη διοργανώσε στο ΚΑΝΙΚΑ ΠΑΝΘΕΟΝ στην Λεμεσό “Ανοικτό ” Σεμινάριο με θέμα “Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο”