Αιτήσεις Πανεπιστημίων

Το Status Education Centre αρχικά καθοδηγά τους μαθητές ώστε να διαλέξουν σωστά τα πανεπιστήμια που θα συμπεριλάβουν στις επιλογές τους ανάλογα με τα προσόντα και τις προτιμήσεις τους.

Στη συνέχεια τους παρέχει βοήθεια στην συμπλήρωση των αιτήσεων πανεπιστημίων τόσο για προπτυχιακές όσο και για μεταπτυχιακές σπουδες σε Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο και Ελλάδα.

Παράλληλα τους προσφέρει βοήθεια στην ετοιμασία σχετικών εγγράφων που απαιτούνται για την εισδοχή τους στο πανεπιστήμιο της επιλογής τους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το Status Education Centre είναι και επίσημος αντιπρόσωπος βρετανικών πανεπιστημίων.